TAUSTAA


Rosen-kehoterapian juuret fysioterapeutti Marion Rosenin työssä

Rosen-kehoterapian juuret ulottuvat aina 1930-luvun Saksaan,  jossa Marion Rosen kouluttautui tekemään hierontaa, hengitysharjoituksia ja rentoutusta psykoanalyysipotilaille. Tällaisen yhdistelmäterapian todettiin tuottavan nopeampia tuloksia kuin pelkkä psykoanalyysi.
rosenterapeutit.fi

Taustaa

Myöhemmin fysioterapeutin työssään Marion Rosen kiinnostui yhä enemmän kehon ja tunteiden välisestä suhteesta. Fyysisten vaivojen takia hoitoon tulleista asiakkaista nopeimmin toipuivat ne,  jotka puhuivat elämäntapahtumistaan ja niihin liittyvistä tunteista. 

Marion Rosenia (1914-2012) pidetään yhtenä psykofyysisten kehoterapioiden pioneereista.

Nykyään ollaan palaamassa kehon huomioimiseen mielen hoitamisessa. Psykoterapiaan liitetään kehollisia menetelmiä.  Ihminen ymmärretään enemmän kehomieli-kokonaisuudeksi kuin aiemmin.  Monitieteellisten tutkimusten mukaan traumaattiset kokemukset ilmenevät sekä kehon että mielen oireina.  Keho kantaa sellaista, mitä mieli ei ole pystynyt käsittelemään.  Mieli alkaa sopeutua traumatisoituneeseen kehoon.
 
Tätä sopeutumistilaa pystytään purkamaan Rosen-kehoterapian avulla.  Näin ihmisen on mahdollista elpyä ja palautua normaaliin toimintakykyiseen tilaan.
KIRJALLISUUTTA
Alan Fogel, 2021: 
Restorative Embodiment and Resilience. A Guide to Disrupt Habits, Create Inner Peace, Deepen Relationships and Feel Greater Presence. 
North Atlantic Books.
 
Alan Fogel, 2009: 
The Psychophysiology of Self-Awareness: Rediscovering the Lost Art of Body Sense. WW Norton &Co. 

Elaine L. Mayland, 1992: 
Rosen menetelmä tie eheyteen ja hyvinvointiin. Esoteria Publishing. 

Marion Rosen & Susan Brenner, 2005: 
Rosen menetelmä. Kosketusta keholle ja mielelle Delfiini-kirjat. 

Ivy Green, 2016: 
Relaxation Awareness Resilience, Rosen Method Bodywork Science and Practice. Fast Pencil. 

Marion Rosen & Susan Brenner, 1991: 
The Rosen Method of Movement. North Atlantic Books. 

Hanna Svennevig, 2005: 
Kehon mieli. Kehontuntemuksesta itsetuntemukseen. WSOY. 

Minna Martin, Maila Seppä, Päivi Lehtinen &Tiina Törö, 2016: 
Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Mediapinta. 

Minna Martin, 2016: 
Hengitys virtaa - Kohti kehon ja mielen vapautta. Kirjapaja. 

Reija Suntio, 2015: 
Kesytä jännitys. Opas kasvattajalle. PS-kustannus.
ROSEN-KEHOTERAPIAN RINNALLE SOPIVAT MUUT HOITOMUODOT


Alexander-tekniikka
Asahi
Essential Motion
Feldenkrais
fysioterapia
Hakomi
hieronta
jooga
Laban
mindfulness
Pesso-Boyden System Psychomotor (PBSP)
psykofyysinen hengitysterapia
psykoterapia
taideterapia
Trauma Releasing Exercises (TRE)LINKIT
www.roseninstitute.net
Etsi