MITÄ ROSEN-TERAPIA ON?

Kuuntelevaa kosketusta ja kokemusta syventäviä sanoja

Rosen-hoidossa käsitellään jännittyneitä kehon osia.  Kosketus voi olla koko kehon alueella tai keskittyä tiettyyn kohtaan.  Asiakas pystyy tiedostamaan jännittyneitä, tunnottomia ja kehonkuvassa epäselviä kohtia, kun terapeutti koskettaa ja käsittelee niitä erilaisin ottein.  Rauhallinen ja kuunteleva kosketus auttaa hoitopöydällä olevaa asiakasta tunnistamaan kehoaan ja oloaan.  Hän voi puhua havainnoistaan ja tunnoistaan tai olla hiljaa.
Mitä Rosen-terapia on?
Terapeutti kuvailee kehon tilaa, ja asiakkaan kokemus syvenee terapeutin nostaessa hänen puheestaan esiin sellaista, mihin keho reagoi. Terapeutti seuraa käsillään ja katseellaan tiedostumis- ja hellittämisprosessia, hengityksen muutoksia sekä tunnekokemusten etenemistä.

Rosen-terapeutti on kuin kätilö,  joka luo turvallisen tilan hyväksyvällä läsnäololla, kosketuksella ja sanoilla. Tällainen vuorovaikutus mahdollistaa itsensä syvän kuuntelemisen. Pidätellyt tunteet ja kokemukset voivat nousta tietoisuuteen. Avautumista ja tiedostumista helpottaa sekä oman kehon kyky säädellä jännitystä että terapeutin apu esiin nousevien tuntemusten sietämisessä.
Mitä Rosen-terapia on?
Hoitokerta kestää noin tunnin. Asiakas on hoitopöydällä alusvaatteisillaan lakana päällään tai vaatteet yllään.  Alussa on usein hyödyllistä käydä muutamia kertoja 1–2 viikon välein.  Asiakas ja terapeutti tutkivat yhdessä prosessin kulkua ja sopivat jatkosta, tauosta tai lopettamisesta.

Rosen-kehoterapia sopii myös psykoterapian rinnalle, varsinkin jos tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen on vaikeaa.  Keholliset jännitykset kapeuttavat ilme- ja elekieltä,  jolla itsekin saamme informaation tunteistamme ja tarpeistamme sekä säätelemme käyttäytymistämme vuorovaikutustilanteissa.

Tunnelukot avautuvat Rosen-kehoterapiassa.
Miten Rosen-terapia vaikuttaa?
Rosen-hoidoissa tapahtuva vapautuminen näkyy ja tuntuu muutoksena monella tasolla. Hengitys helpottuu, liikkuminen ja kehon asento muuttuvat rennommiksi, uni levollisemmaksi. Omia tunteita,  tarpeita ja mielipiteitä on helpompi tunnistaa ja ilmaista.  Eheytyvä ja tietoisempi kehonkuva ja lisääntyvä itseymmärrys avaavat uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ovat mahdollisia nykyisessä elämäntilanteessa.
Etsi