rosenterapeutit.fi
Rosen-kehoterapia auttaa vapautumaan jännityksistä ja lisää itsetuntemusta
Rosen-kehoterapia on fysioterapiasta kehitetty psykofyysinen hoitomuoto, joka perustuu tuntuvaan, mutta pehmeään kosketukseen. 

Terapeutin läsnäolevan kosketuksen ja sanallisen peilauksen avulla asiakas tulee tietoiseksi kehossaan olevista jännityksistä, tavastaan olla ja hengittää.
Kehon tiedostamisen kautta alkaa muodostua yhteys myös omaan sisimpään.
Vaikeiksi koetuissa elämäntilanteissa fyysinen tai psyykkinen kipu saa ihmisen jännittymään. Jännitys suojaa liian kipeiltä kokemuksilta ja auttaa selviytymään. Pitkään jatkuessaan se kuitenkin heikentää kehosta aistittavaa informaatiota ja sitoo energiaa. Tiedostamattamme sopeudumme tähän ja sen seurauksena omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja ilmaisu estyvät. Kokemus itsestä rajoittuu ja elämä kapeutuu.
Rosen-hoidoissa tapahtuva kehotietoisuuden lisääntyminen auttaa asiakasta löytämään yhteyden jännityksen taustalla vaikuttaviin tiedostamattomiin asioihin. Rosen-terapia mahdollistaa turvallisen tavan päästää irti jännityksistä ja kohdata kokemuksia ja tunteita, joita olemme elämänvarrella tukahduttaneet sisällemme. Oman elämänhistorian tiedostaminen ja hyväksyminen johtaa lisääntyvään itseymmärrykseen ja kehon ja mielen vapautumiseen rajoittavista esteistään.
Rosen-kehoterapiassa aktivoituu elimistön luonnollinen pyrkimys kohti rentoutta ja vapautta.

Etsi